KUNSTNEREN SOM VÆRK
6. MAJ – 5. JUNI 2017

KRISTIAN SVERDRUP
 

Kunsthal NORD har inviteret Kristian Sverdrup til at skabe en forskningsbaseret og stedspecifik udstilling, hvor videnskaben bliver til kunst og kunsten til krop. I de sidste par år har den eksperimenterende billedhugger således meldt sig til flere forskellige forskningsprojekter med det formål at skabe en række skulpturer, relieffer og malerier ud fra de mange mikroskopier, elektro-fysiologiske målinger, biopsier samt ultralyds – og 3Dskanninger, som hans krop har været genstand for. 
 

På den måde gør Kristian Sverdrup gør sig selv til kunstobjekt - dog i en særlig abstraheret og digitaliseret udgave - og udfordrer hermed selvportrættets klassiske form. Selv udtrykker han det således: ”Mit mål er at skabe et dybdegående, forskningsrelateret selvportræt, hvor jeg ud fra egne, personlige forskningsrelaterede data graver dybt på et molekylært, cellulært plan”.
 

Kristian Sverdrup tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005 og er så vidt vides hermed landets eneste akademiuddannede billedhugger med medfødt spastisk lammelse og diagnosen Cerebral Parese. Han har deltaget i en række nationale og internationale udstillinger, som bl.a. omfatter Open Space at Art Cologne, Frac Centre Orleans, Kunsthalle Wien, Den Frie, Nordjyllands Kunstmuseum og Gl. Strand. For få måneder siden modtog han det prestigefyldte Viggo Jarls hæderslegat.
 

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Knud Højgaard Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Poul Johansens Fonden, Statens Værksteder for Kunst og Det Obelske Familiefond.
 
 

 EVERY VESSEL RECORDS AND DRAMATISES THE HISTORY OF ITS MANUFACTURE
6. MAJ – 5. JUNI 2017

FLAMINGO (Christopher Heenan, Adam Pultz Melbye, Christian Windfeld)

De topprofessionelle avantgardemusikere Christopher Heenan, Adam Pultz Melbye og Christian Windfeld vil skabe et hidtil uset tværfagligt, stedspecifikt og eksperimenterende udstillingsprojekt. Det unikke projekt bliver eksklusivt præsenteret i Kunsthal NORD og det vil nedbryde grænsen mellem lyd- og billedkunst. 
 

Den kollektive installation vil bestå af en række akustiske livekoncerter tre gange dagligt i hele fire uger. Ved at indsamle en mængde information fra mikrofoner og sensorer, samt fokusere på de fysiske parametre for lyd og rum i skabelsesprocessen, vil musikken skabe en virtuel skulptur i en proces, der kan følges af publikum via en projektion af computerens arbejde. I alt bliver det til 72 forskellige 3D skulpturelle former som fortløbende bliver printet direkte på stedet og derefter øjeblikkeligt udstillet. 
 

Hver enkelt printede objekt vil fremstå som et selvstændigt kunstværk, og er derfor ikke en stringent, grafisk gengivelse af musikken i form af genkendelige lydbølger eller anden direkte associativ repræsentation. Som ’work in progress’ vil det blive en del af udviklingsprocessen at definere og vægte de forskellige data i forhold til hinanden og kunstnerne vil bevidst levne plads til styrt, fejl og uforudsigelighed. 
 

Nære samarbejdspartnere er Chandrasekhar Ramakrishnan, international softwareprogrammør og dataekspert, samt Daniel Overholt, Associate Professor på Ålborg Universitet med speciale i 3D teknologi og sensorer. Efter planen vil projektet blive præsenteret som forskningsobjekt på NIME17 i sommeren 2017 hvor AAU, Kbh. er vært. Samtidig bliver det fulgt tæt af kunsthistoriker og PhD studerende ved Aarhus Universitet, Lise Skytte Jacobsen, der aktuelt forsker i kunstneres anvendelse af 3-D.
 

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, det Obelske Familiefond og Aalborg Kommune.