Ledige værkstedsplads på vores kunstnerværksted

På Nordjyllands Kunstnerværksted har vi i øjeblikket en ledig værkstedsplads indenfor Skulptur.

I skulpturværkstedet på Skydebanevej i Aalborg Vest er der en overdækket huggegård, hvor du kan producere skulpturer, installationer mm. i f.eks. granit, gips, ler og træ. 

 

Sådan søger du
Du skal sende en skriftlig ansøgning. Ansøgningen må max fylde tre sider. Sender du pr. mail, må den max fylde 5 MB. Der anvendes ikke ansøgningsskema. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgers navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger.
  • Ansøgers kunstneriske baggrund samt CV.
  • Motivering af ønske om værkstedsplads i skulptur.
  • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter samt eksempler på den aktuelle kunstneriske produktion. Vedlæg gerne stillbilleder, DVD, kataloger, print m.m. Hvis digitalt skal det være i mindre billedfiler.

Kunsthal Nord forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, såfremt denne er udokumenteret eller det vedlagte materiale ikke kan vises.
Såfremt billedmaterialet ønskes retur vedlægges en frankeret og adresseret svarkuvert. 

 

Optagelsen sker på baggrund af det indsendte materiale og ud fra en kunstnerisk vurdering. I tvivlstilfælde kan en ansøger indkaldes til en uddybende samtale.

 

Husleje er 500 kr pr. måned, studerende 250 kr.
 

Send din ansøgning: 
Kunsthal NORD, Kjellerups Torv 5, 2., 9000 Aalborg eller til mail info@kunsthalnord.dk


Nordjyllands Kunstnerværksted på hhv. Skydebanevej 9 og i Nordkraft henvender sig til billedkunstnere i Nordjylland med et tilbud om at benytte fællesværkstedsfaciliteter. 

 

Målgruppen er defineret som:
Kunstnere, der har ambitioner og arbejder seriøst. Kunstnere som aktivt ønsker at bruge værkstedets faciliteter for at komme videre i den kunstneriske udvikling.
Kunstnere som er bosiddende i Nordjylland.
Kunstnere som vil tage aktivt del i værkstedets trivsel og udvikling.

Læs mere om Nordjyllands Kunstnerværksted på
http://www.kunsthalnord.dk/nordjyllands-kunstnervaerksted.aspx