Ledige værkstedspladser på vores kunstnerværksted

Har du lyst til at være en del af et kreativt miljø, har vi på Nordjyllands Kunstnerværksted i øjeblikket ledige værkstedspladser inden for hhv. maleri, grafik og billed- og stenhuggerkunst.

 

Sådan søger du


Du skal sende en skriftlig ansøgning. Ansøgningen må max fylde tre sider. Sender du pr. mail, må den max fylde 5 MB. Der anvendes ikke ansøgningsskema. 

 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgers navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger.

  • Ansøgers kunstneriske baggrund samt CV.

  • Motivering af ønske om værkstedsplads i grafik eller maleri.

  • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter samt eksempler på den aktuelle kunstneriske produktion. Vedlæg gerne stillbilleder, DVD, kataloger, print m.m. Hvis digitalt skal det være i mindre billedfiler.

 

Kunsthal NORD forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, såfremt denne er udokumenteret eller det vedlagte materiale ikke kan vises.
Såfremt billedmaterialet ønskes retur vedlægges en frankeret og adresseret svarkuvert. 

 

Optagelsen sker på baggrund af det indsendte materiale og ud fra en kunstnerisk vurdering. I tvivlstilfælde kan en ansøger indkaldes til en uddybende samtale.

 

Husleje er 500 kr pr. måned, studerende 250 kr.
Send din ansøgning så den er os i hænde senest onsdag de. 16. august: 
Kunsthal NORD, Kjellerups Torv 5, 2., 9000 Aalborg eller til mail info@kunsthalnord.dk

 

Nordjyllands Kunstnerværksted på hhv. Skydebanevej 9 og i Nordkraft henvender sig til billedkunstnere i Nordjylland med et tilbud om at benytte fællesværkstedsfaciliteter. 

 

Målgruppen er defineret som:

  • Kunstnere, der har ambitioner og arbejder seriøst.

  • Kunstnere som aktivt ønsker at bruge værkstedets faciliteter for at komme videre i den kunstneriske udvikling.

  • Kunstnere som er bosiddende i Nordjylland.

  • Kunstnere som vil tage aktivt del i værkstedets trivsel og udvikling.

 

Værkstedspladserne er ledige pr. 1/9 2017

Ansøgningsfrist 16/8 2017

 

Brug for mere information:

Læs om Nordjyllands Kunstnerværksted her
eller kontakt

Henrik Broch-Lips: henrik.broch-lips@aalborg.dk  eller 3199 4126

Følg Nordjyllands Kunstnerværksted på Facebook her

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.