MASTERCLASS II: KUNSTEN AT KURATERE

Introducerende kursus i projektudvikling, kuratering og fundraising

 

Kursusleder: Henrik Broch-Lips, kunsthistoriker, journalist og leder af Kunsthal NORD
Omfang: 5 undervisningsgange á 4 lektioner (i alt 20 lektioner)
Pris: Gratis
Tilmelding: Skriv et par ord om dig selv, din motivation og baggrund og tilmeld dig senest mandag 19. oktober kl.12 på info@kunsthalnord.dk
Målgruppe: Professionelle kunstnere og formidlere (det er en fordel, hvis du har deltaget på Masterclass I: ’Kunsten at sætte ord på kunst’)
Deltagerantal: Maks. 20
Start: Torsdag 5. november 2015  
Tidspunkt: Torsdage 17-20.30

 

FAGBESKRIVELSE: 
Kuratering er efterhånden blevet et uundgåeligt område af nutidskunsten. Derfor tilbyder Kunsthal NORD nu professionelle kunstnere og kunstformidlere en introducerende kursusrække i kuratering, fundrasing og projektudvikling. 


Traditionelt forstår man kunstnerisk kuratering som en ramme- og iscenesættelse af kunst, billeder og enhver type af kulturelle og æstetiske genstande i forskellige rum og samfundsmæssige kontekster. 


I de senere år er den traditionelle kuratering dog blevet suppleret med en langt mere processuel tilgang til kunst og vidensproduktion, hvor dialoger, selvorganisering, sociale fællesskaber og andre debatterende problematikker er væsentlige elementer i ofte eksperimenterende kunstprojekter. 


Gennem forelæsninger, et par kunstsaloner og en enkelt hjemmeopgave vil deltagerne blive udstyret med en række konkrete og helt grundlæggende videnskompetencer til selv at kuratere kunstudstillinger og til at fundraise kunstmidler.  


Der vil samtidig blive introduceret til projektbeskrivelse samt idé- og projektudvikling, og vi vil også komme ind på kunstbegrebet og konstruktionen kunst. 


Overordnet vil kurset introducere kuratering som en dynamisk, konceptuel, kunstnerisk, diskursiv, institutionel praksis og samtidig kritisk behandle fænomenet ‘kunstneren som kurator’.FORLØB:

A: 17-18.30 (to lektioner)
Pause: 18.30-19
B: 19-20.30 (to lektioner) 
 

Torsdag 5.11 kl. 17-20.30 
1. Intro til begrebet kunst, kunstformidling og kuratering
A: Hvordan definerer vi, værdisætter og sætter ord på begrebet kunst? Kort introduktion til det internationale og akademiske kunstsprog samt kunstens buzzwords. 
B: Hvad er god kunstformidling? Vi kaster også et overordnet blik på forløbet idéudvikling, fundraising og kuratering.


Torsdag 12.11 kl. 17-20.30
2. Projektbeskrivelse, projektstyring og –udvikling  
A: Hvordan forvandler man en idé til et holdbart og veldefineret kunstprojekt? Introduktion til, hvordan man sætter retning på sit projekt, laver projektbeskrivelse, planlægger projektets forløb, inddrager sine samarbejdspartnere og samtidigt løbende forudser og håndterer konflikter. 
B: Case og intro til opgave


Torsdag 19.11 kl. 17-20.30
3. Kuratering som flertydigt begreb 
A: ”Curare” betyder at bevare og passe på noget. Begrebet anvendes dog langt mere flertydigt, fordi kuratorrollen i dag sættes i forbindelse med såvel formidleren, som den udøvende kunstners beskæftigelse og funktion. 
B: Kunstsalon med paneldebat – ’Kunstneren som kurator, kuratoren som kunstner?’


Torsdag 26.11 kl. 17-20.30
4. Fundraising til kunst og kulturprojekter
A: Introduktion til, hvordan man kan rejse finansielle midler til idéudvikling, kunstværker og kulturprojekter. Hvordan får man overblik over de mange støttemuligheder og skriver en god ansøgning/projektbeskrivelse til såvel offentlige som private fonde? 
B: Kunstsalon om fundraising - oplæg fra fundraiser.


Torsdag 3.12 kl. 17-20.30
5. Opfølgning og debat om kurateringsprincipper
A: Vi følger op på forløbet og evaluerer.
B: Kunstsalon og debat om formidlings- og kurateringsprincipper i forhold til aktuel udstilling.