Filosofisk kunstsalon

Arrangementet er for alle, der nysgerrigt og interesseret har lyst til at undersøge livets store filosofiske spørgsmål. 

Kunsthal NORD inviterer til filosofisk kunstsalon, hvor formålet er at udforske og undersøge begreber, der knytter sig til kunsthallens aktuelle udstilling, Besat Landskab, og til kunsten generelt. Vi vil sammen italesætte temaer, som altid har berørt os mennesker, og som kunsten vedvarende søger at bringe i spil. 

Du behøver bestemt ikke være tynget af kunsthistorisk eller filosofisk indsigt, men skal blot være interesseret i at italesætte livets store temaer og have lyst til at indgå i samtaler af filosofisk karakter. Målet er ikke at overbevise, analysere eller debattere, men gennem andres og egne refleksioner at opnå et nuanceret, fornyet og beriget perspektiv på et givent emne.

Filosofistuderende og tidligere erhvervschef Teis Kronborg, som har erfaring med professionelle samtaler samt filosofiske samtaler af denne art, er salonbestyrer. Til denne filosofiske kunstsalon har han valgt temaet HVAD ER VIRKELIGHED?, der er inspireret af Kunsthal NORDs aktuelle udstilling Besat Landskab

Vi giver kaffe eller øl og introducerer kort både til metoden og til valget af dagens tema. Derefter lægger vi stille fra land og forsøger sammen at lære begrebet “Hvad er virkelighed?” bedre at kende.

Arrangementet er gratis og der er fri adgang til Kunsthal NORD.