Filosofisk Kunstsalon

Filosofiske samtaler i Kunsthal NORD er et inspirerende tilbud til alle, der nysgerrigt og interesseret har lyst til at diskutere livets store filosofiske spørgsmål. 

I en hyggelig og afslappet atmosfære vil vi sammen tale om livets eksistentielle temaer, som altid har berørt os mennesker, og som det æstetiske felt vedvarende søger at bringe i spil. 

Formålet er samtidig at undersøge filosofiske begreber, som også kunsten gennem tiden har forsøgt at behandle, og som aktuelt vil knytte sig til kunsthallens udstillinger.

Man behøver bestemt ikke være tynget af kunsthistorisk eller filosofisk indsigt, men skal blot være interesseret i, og have lyst til, at indgå i samtaler af filosofisk karakter. Målet er ikke at overbevise, missionere eller analysere, men blot gennem andres og egne refleksioner at opnå et nuanceret, fornyet og beriget perspektiv på et givent emne.

Filosofistuderende og tidligere erhvervschef Teis Kronborg, som har erfaring med professionelle samtaler samt filosofiske samtaler af denne art, er salonbestyrer. 

Arrangementerne er gratis og der er fri adgang til Kunsthal NORD.

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.