UDSTILLINGSANSØGNING

En udstillingsansøgning til Kunsthal NORD skal indeholde:

 • Ansøgers navn og kontaktoplysninger
 • Ansøgers CV (for gruppeudstillinger: samtlige udstilleres CV)
 • En kortfattet projektbeskrivelse, som klart udtrykker den overordnede idé bag udstillingen 
 • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter (for gruppeudstillinger: billedmateriale fra samtlige udstillere). Vedlæg gerne stillbilleder, DVD, kataloger, print m.m. Vedlægges billedmateriale på CD må filerne ikke være for store. Kunsthal NORD forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, såfremt denne er udokumenteret eller det vedlagte materiale ikke kan vises
 • En finansieringsplan for det beskrevne projekt
 • En frankeret og adresseret returemballage. Ikke afhentet materiale bliver destrueret 3 måneder efter svar er givet. Sendes ansøgningen pr. mail må den max. fylde 5 MB
 • Ansøgningsordningen er fleksibel og har ingen fast deadline, hvorved kunstnere til enhver tid kan indsende en gennemarbejdet udstillingsansøgning. Den kunstfaglige ledelse behandler ansøgningerne mindst fire gange om året. En tildelt udstillingsperiode vil oftest ligge indenfor to-tre år fra modtagelsen af ansøgningen,


Kunsthal NORD er et 'laboratorium', der aktivt er med til at udvikle de udstillende kunstneres praksis, nutidskunsten og begrebet kunst. Derfor kigger vi især efter nedenstående:

 • At kunstnerne er professionelle og eksperimenterende
 • At kunstnerne tør tænke nyt og tage realiserbare chancer 
 • At værkerne har en høj, kunstnerisk og international kvalitet  
 • At der bliver produceret nye værker til udstillingen 
 • At der bliver produceret kontekstuelle og stedspecifikke værker, der er lavet til, eller tænkt ind i, Kunsthal NORDs helt særegne arkitektur.
 • At værkerne og udstillingen skaber nye udviklende dialoger med publikum 


Ansøgningen sendes til:
Kunsthal NORD
Kjellerups Torv 5, 2. sal
9000 Aalborg
Eller via e-mail: info@kunsthalnord.dk

UDSTILLINGSRUM

Kunsthal NORDs udstillinger er fordelt på én etage, der er opdelt i fire store rum. Kunsthallen har til huse i et gammelt kraftvarmeværk, og arkitekturen fortæller det tidligere kraftværks historie – udstillingsrummene er rå, slidte og industrielle med klinker, synlige rørforløb, gule teglsten, beton, loft af Troldtekt, gamle døre samt høje fabriks vinduer.

Med denne industri-æstetik stiller kunsthallen de bedste rammer til rådighed for udstilling.

Se billeder og grundplan af Kunsthal NORDs fire udstillingslokaler her.

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.