INDOORS
Pressemeddelelse // Pressebilleder

INDOORS

25. JANUAR - 13. APRIL 2020
CLAUS EGEMOSE, ALLAN GABI & MICHAEL MØRK 


Claus Egemose og Michael Mørk står bag Allan Gabi. Allan Gabi er en abstrakt persona, et arbejdsfællesskab og en metode. Det er den autonome figur, som Egemose og Mørk har udvalgt til at repræsentere deres kunstnerduo. Allan Gabi giver de to kunstnere mulighed for at tilsidesætte deres egne interesser for en stund og i stedet fokusere på et fælles sprog, der kan kanaliseres ud gennem en tredje person, et neutralt ingenmandsland.

Parallelt med Allan Gabi har Egemose og Mørk hver deres værkskabelse i eget navn. På Kunsthal NORDs udstilling INDOORS præsenterer Egemose og Mørk en installation af Allan Gabi, der som et mellemrum vises parallelt med de to kunstneres egne værker. Allan Gabis værk EKSEMPEL Land – Park – By er placeret som en forbindelse eller en overgang mellem de to kunstneres separate udstillingsrum.

EKSEMPEL – Land – Park – By fungerer som et intervenerende fremmedelement, der forstærker omkringliggende udtryk. Installationen undersøger sine omgivelser; den skifter udtryk afhængigt af dagens lys og skaber skygger og nuancer, der som en uendelig proces konstant er i forandring. Resultatet er et øjebliksindtryk, der forplanter sig i kroppen, når man træder ind i installationen, og det indtryk, værket skaber, er aldrig det samme næste gang det opleves. Installationen har tidligere været udstillet i andre sammenhænge, og nu bliver Kunsthal NORDs industrielle og snørklede arkitektur rammerne for værket, der for første gang vises indendørs i en bearbejdet udgave.

Når Allan Gabis værk kan forstås som et mellemrum indsat mellem Egemose og Mørk, er det fordi, det fysisk er placeret i overgangen fra én kunstners udstilling til en anden. Egemose har indtaget kunsthallens første udstillingsrum. Her starter de rumlige udforskninger med forskellige materialer og farver, der både får et fragmenteret og samlende udtryk. Egemoses forskellige værker relaterer sig ikke til hinanden i form men snarere i kraft af de principper, de bearbejder. Her er fokus på overflade og tekstur. Værker i tekstil, plexiglas, papir og konstruktionsplader indgår i en zigzaggende dialog med hinanden om farvens virkemidler og dens effekt på sit materiale. En farve kan få blikket til at vandre, og et materiale kan med sine egenskaber byde på nye perspektiver.

Ligesom Egemose, tilføjer Mørk sit eget perspektiv på rumlige udforskninger, der her konkretiseres i forskellige installationer og malerier. Skalaer og deres forskydninger toner frem i udstillingens forskellige værker. Mørk interesserer sig overordnet for at åbne strukturer op, det være sig i installationer opbygget af moduler eller i maleriet, hvor tilblivelsesprocessen umiddelbart er blotlagt, synlig og gennemskuelig. Samlende for Mørks værker er et sanseligt aspekt. Der er ingen tvivl om, at alt er skabt af menneskehånd, og udtrykket der opstår, bliver en kontrast til de simple former og principper, værkerne er skabt ud fra.

Allan Gabi, Claus Egemose og Michael Mørk giver tre forskellige bud på, hvordan rum udfordres og udfoldes. Hvordan rum præger et kunstværk, og hvordan kunstværket præger et rum. Her spiller beskueren en bærende rolle; kunstværket og rummet får først betydning, når det sanses, aktiveres og opleves, og beskueren er tænkt med i alle aspekter af udstillingen INDOORS. Udstillingstitlen kan dække over tre forskellige udstillinger; Allan Gabi, Claus Egemose og Michael Mørk. Men INDOORS kan også forstås som tre forskellige aspekter af et samlet rumudforskende udtryk. Tre forskellige udsagn om det samme tema eller tre forskellige sider af samme sag.

Claus Egemose (1956 DK). Er medstifter af kunsttidsskriftet PIST PROTTA og har udstillet med de øvrige redaktører utallige gange. Han har et løbende projekt med billedkunstner Jesper Fabricius. Egemose var en del af Galleri KONGO i 1980erne. Han har deltaget på forskellige museumsudstillinger i Danmark, Finland, Holland og Island og har sideløbende med egne udsmykninger og udstillinger haft kunstnerduoen Allan Gabi sammen med Michael Mørk.

Michael Mørk (1959 DK) Autodidakt. Mørk har haft soloudstillinger på Esbjerg Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Overgaden Institut for Samtidskunst og senest Møstings Hus. Mørk var medlem af North Udstillingssted. Han var initiativtager og kurator (med Ruth Campau) på Paintbox, Paintbox exstensions og Box 2.0. Mørk er den ene halvdel af kunstnerduoen Allan Gabi og medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Beckett-Fonden og Statens Værksteder For Kunst.

For mere information og aftale om interview: 
E: jesper.olsen@aalborg.dk
T: 3199 4125

ARTIST TALK
TORSDAG DEN 23. JANUAR KL. 17:00
Claus Egemose og Michael Mørk stopper op midt i installeringen og fortæller om deres praksis og den aktuelle udstillings tilbliven.

FERNISERING
LØRDAG DEN 25. JANUAR KL. 13:00
Åbningstale af Kathrine Børlit Nielsen, kunsthistoriker.

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.