THEIS WENDT
11. APRIL - 30. JUNI 2019

 

NEGATIVE MEADOW

 

Theis Wendt (f. 1981) er en nyskabende billedkunstner, der arbejder med et rumligt og installatorisk formsprog i sin kunstneriske praksis. Han udforsker billedet som rum, flade, spejling, betydning og kommunikation og bruger nutidens digitale billedstorm i samspil med det analoge billede til at skabe abstrakte, rumlige billeder og skulpturer. 

Til sin hidtil største og mest ambitiøse soloudstilling ‘Negative Meadow’ tager Theis Wendt kontekstuelt og stedspecifikt udgangspunkt i Nordkraft. Han har ladet sig inspirere af 'fabrikken' som et repræsentativt tegn for, hvordan arbejde, virtualitet, den globale opvarmning, naturen og mennesket i dag er smeltet sammen til en virtuel fabrik, som gør os alle til arbejdere på en allestedsnærværende arbejdsplads, som er grænseløs og aldrig lukket.

Den menneskeskabte teknologiske acceleration har påvirket vores opfattelse af tid og rum og ændrer konstant vores anskuelse af forholdet imellem virkeligheden på den ene side og gengivelsen af virkeligheden på den anden. Theis Wendt forsøger ikke at definere, hvad der er virkelighed, og hvad der er repræsentation, men han forholder sig kritisk analyserende til billede, medium og krop. 

Den æstetiske og sanselige oplevelse af det gamle kulkraftværks lokaler vil blive præget af en drømmende stemning af fastfrysning af tid og en nyfortolkning af ydre og indre rum. Lokalerne vil fremstå i deres rå og upolerede form, men vil igennem rumlige interventioner udfolde ekspansive og drømmende perspektiver, hvor virtuelle gengivelser udvider rummets begrænsning, og hvor surreelle indgreb har inficeret arkitekturen. 

De nye billedteknologiers virtuelle verdener er således et centralt element i Wendts værker, men samtidig er det altid i virkelighedens rum, at slagene står. Det er fortsat med vores kroppe, at vi kommer i kontakt med værkerne. 

Fernisering torsdag 11. april kl. 16

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Knud Højgaards FondPROVISORISK LANDSKAB

2. AUGUST - 20. OKTOBER 2019

 

JAN DANEBOD OG PETER OLSEN

 

I forbindelse med Kunsthal NORDs ti års jubilæum 1. august vil Jan Danebod og Peter Olsen transformere kunsthallen til en midlertidig byggeplads. De to billedkunstnere vil skabe deres hidtil største soloudstilling som én stor readymade med over 30 installatoriske værker og skulpturelle greb, der alle er lavet specifikt til kunsthallen og Nordkrafts arkitektoniske karakter og særpræg.

Udstillingen har fået titlen Provisorisk Landskab og vil omfatte en række kunstneriske medier som installationer, arkitektoniske indgreb, skulpturelle ophobninger, ready mades, printede renderinger, afstøbninger, tekst og tryk. Udstillingen vil fremstå som en subtil kunstnerisk metakommentar til Aalborg og Nordkrafts forvandling og til en for øvrigt usikker fremtid for nonkommercielle kunsthaller som Kunsthal NORD.

Jan Danebod og Peter Olsen er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi (2006 og 2011). De er begge talentfulde, institutionskritiske billedkunstnere, der er kendt for, både hver for sig og sammen, at intervenere stedspecifikt og kontekstuelt i offentlige og semi-offentlige rum ved at eksponere det mærkelige, anderledes og glemte.

I deres ambitiøse praksis findes implicit en social og aktivistisk kritik, der udfordrer spørgsmål som ’et godt liv’, ’et bæredygtigt samfund’ og ’hvem har retten til byens offentlige rum’. De har en fælles interesse i forskellige nye måder at beskue værkkategorien på, og også i omgivelser, der ikke på forhånd er defineret som kunstrum.

Åbning 1. august 2019

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond

 

 

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.