Værkstedspladser på Nordjyllands Kunstnerværksted

Har du lyst til at være en del af et kreativt miljø? Nordjyllands Kunstnerværksted har pr. 1. januar 2021 ledige værkstedspladser på alle tre værksteder i Aalborg:

Værksted 1: Mulighed for f.eks. at arbejde inden for genrerne maleri, tekstil samt idé- og computerbaseret kunst.
Værksted 2: Skulptur- og installationsværksted med overdækket udendørs og indendørs faciliteter med mulighed for at arbejde med værker i stor skala og materialer som f.eks. sten, træ, beton og gips.
Værksted 3: Grafisk værksted indrettet med relevant udstyr til arbejde med stentryk, dybtryk og højtryk.

Sådan søger du
Du skal sende en skriftlig ansøgning. Ansøgningen må max fylde tre sider. Sender du pr. mail, må den max fylde 5 MB. Der anvendes ikke ansøgningsskema. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgers navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger.
  • Ansøgers kunstneriske baggrund samt CV.
  • Motivering af ønske om værkstedsplads.
  • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter samt eksempler på den aktuelle kunstneriske produktion. Vedlæg gerne stillbilleder, DVD, kataloger, print m.m. Hvis digitalt skal det være i mindre billedfiler.

Kunsthal NORD forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, såfremt denne er udokumenteret eller det vedlagte materiale ikke kan vises.
Såfremt billedmaterialet ønskes retur vedlægges en frankeret og adresseret svarkuvert. 

Optagelsen sker på baggrund af det indsendte materiale, ud fra en kunstnerisk vurdering og en personlig uddybende samtale den 8. eller 9. december 2020.

Husleje er 500 kr pr. måned, studerende 250 kr.
Send din ansøgning til Kunsthal NORD, Kjellerups Torv 5, 2., 9000 Aalborg eller til mail info@kunsthalnord.dk
Sidste frst for at den din ansøg er søndag den 29. november 2020.

Nordjyllands Kunstnerværksted på hhv. Skydebanevej 9 og i Nordkraft henvender sig til billedkunstnere i Nordjylland med et tilbud om at benytte fællesværkstedsfaciliteter. 

Målgruppen er defineret som:

  • Kunstnere, der har ambitioner og arbejder seriøst.
  • Kunstnere som aktivt ønsker at bruge værkstedets faciliteter for at komme videre i den kunstneriske udvikling.
  • Kunstnere som er bosiddende i Nordjylland.
  • Kunstnere som vil tage aktivt del i værkstedets trivsel og udvikling.

Brug for mere information
www.kunsthalnord.dk/nordjyllands-kunstnervaerksted 
Jesper Olsen: jesper.olsen@aalborg.dk eller 3199 4128


 

Download printvenlig flyer her.

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.