Påbud om at lukke Vor Frue Sogn

 

Meddelelse af midlertidigt påbud

I følgende Vor Frue Sogn påbyder Aalborg Kommune med virkning fra den 31. maj 2021 nedlukning af alle offentlige, private og selvejende grundskoler, 10. klasses skoler, fritidstilbud mv., samt offentlige, private og selvejende udbydere af forberedende grunduddannelser, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner m.v.

Tilsvarende gælder for institutioner, der udbyder voksenuddannelse på Udlændige- og Integrationsministeriets område samt lokaler og aktiviteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og hvor der udøves-, idræts- fritids-, og foreningsaktiviteter.

Nedlukningsmodellen der trådte i kraft den 12. april 2021 med justering den 30. april 2021 indebærer, at kommunerne via specifikke bekendtgørelser udstedt af de berørte ministerier er forpligtede til at meddele påbud om nedlukning af skoler/lokaliteter mv. i sogne, hvor følgende kriterier er opfyldt:

  • Der er mindst 600 smittede pr. 100.000 borgere.
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage og
  • Positivprocenten er på 3 % eller mere.

Der er ved beslutning om påbud af nedlukning af skoler mv lagt vægt på, at Vor Frue Sogn i Aalborg Kommune pr. 30. maj opfylder alle tre ovenstående kriterier for sogne-nedlukning.

 

Steder, der er omfattet
Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område og voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område lukkes. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.

Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.

Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet lukkes. Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.

 

Undtagelser
Kulturministeriets område
Lokaler, hvor der udøves nødvendig genoptræning af personer, biblioteker med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug og forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende formål.

Børne- og Undervisningsministeriets område
Inden for børne- og undervisningsområdet gælder, at der i dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner er forpligtelse til nødpasning, nødundervisning og til at følge Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for elever, der fortsat har fremmøde, herunder anvendelse af test.

Efterskoler, kosttilbud mv. samt folkehøjskoler er undtaget for nedlukning. Elever opfordres dog kraftigt til at blive på skolen under den lokale nedlukning.

 

Påbuddets varighed
Påbuddet ophæves efter nedenstående retningslinjer.

Påbuddet om nedlukning af institutioner mv., som følge af en sogne-nedlukning ophæves, når sognet i de seneste syv dage har været under niveau for ét af tre kriterier:

  • Incidens i sognet er mindst 600
  • 20 smittetilfælde de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 3 % eller mere


Ingen klageadgang

Aalborg Kommunes påbud kan, efter bekendtgørelsernes bestemmelser, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.