Pressemeddelelse // Pressebilleder

person // Marie Thams

31. MARTS - 6. MAJ 2023

Soloudstilling af Marie Thams. Kurateret af Rebekka Elisabeth Anker-Møller

Fernisering 31. marts kl. 16-18

Det er med stor glæde, at Kunsthal Nord præsenterer soloudstillingen person af billedkunstner Marie Thams. Gennem film, skulptur, lyd og objekt undersøger Thams forholdet mellem sprogbrug og måden, hvorpå køn og identitet opfattes i samtiden, med særligt fokus på, hvordan sproget og kønnede rollebetegnelser spiller ind på fordelingen af magt i samfundet.

Horisont og forestillingsevne

Filmværket person danner omdrejningspunkt for udstillingen. I værket undersøger Thams betegnelsen ”forperson” versus ”formand” og tager fat på, hvordan det kønnede ord føjer sig ind i en sproglig tradition, der er med til at fastholde begrænsende forestillinger om køn og rollefordeling. 

I filmens lydside høres Thams’ egen stemme i to overlappende spor. I det ene oplyses vi om vigtige begivenheder i ligestillingshistorien – i et spænd fra henrettelsen af den franske kvinderettighedsforkæmper, Olympe de Gouges i 1793 – til Aarhus Byråds anerkendelse af titlerne ”forperson” og ”forkvinde” i 2018. I det andet lydspor undersøger Thams med mere legende stemme udvalgte ord og sætninger, der kobler de historiske nedslag til en større abstrakt refleksion over sproglige betydninger og strukturer, der er med til at forme vores forestillingsevne og horisont samt spørgsmålet om inklusion i samfundsbærende rum. 

Værkets centrale budskab – at det er muligt at frisætte kønnene gennem et neutralt sprog – sættes i et større perspektiv gennem det tredje lydspor samt værkets billedside. Her ser og hører man legende børn tegne nye horisontlinjer op, mens formelle møde-koreografier udspiller sig, aftegnes og åbnes. En hånd rækkes ud på tværs af generationer, der alle har retten til at definere eget råderum og muligheden for at forme fremtidens sprog.

Opråb og udsyn 

I rum 2 hænger en stor megafon-lignende skulptur i tre dele fra loftet. Værkets visuelle referencer og dets titel, Hør (drømmer du?), bringer tankerne hen på tale, opråb og lytning, men også en drømmende tilstand. Står man under skulpturen simulerer den en stjernekikkert - her kan man se op og ud gennem vinduet for at skue mod den konkrete, såvel som den symbolske horisont, med en åbenhed og vidde langt uden for kunsthallens mure. 

Gennemgående for Thams’ arbejde – og for udstillingen – er, at objekter og materialer såvel som ord og sproglige betydninger brydes op og dissekeres for igen at samles i nye betydninger. Dermed opstår der rum for nuancer og nye forståelser af det allerede eksisterende – et enkelt kunstnerisk greb, der udfordrer vanens magt, og samtidig kalder på reel forandring. 

Stemmen som materiale –  tale, sang og frie vokale undersøgelser – såvel som interessefelt, er et vigtigt aspekt af Thams’ arbejde – og stemmen er også i fokus i det korte, selvstændige lydværk, U som udgangspunkt, hvor energiske barnestemmer høres gentage en sætning om og om igen.

Referencens vigtighed

I rum 3 finder du blandt andet mere uddybende information om Olympe, Nielsine, de historiske egetræer og rapporten fra World Economic Forum, der konkret nævnes i filmværket person. Dertil strømmer flere tråde og stemmer igennem det rum af referencer, som knytter sig til værket og udstillingen. Netop flerstemmighed i spørgsmålet om et inkluderende sprog er afgørende – også for det rejsende projekt person – i bevægelse, hvor 15 forfattere, forskere og erhvervsfolk medvirker på tværs af faglighed. 

Fra kønnet krop til person 

Betragtet i sin helhed starter udstillingen en vigtig samtale om de usynlige kønnede strukturer, der findes i vores sprog, og som har indvirkning på den måde, vi møder mennesker på. Udstillingen prøver ikke at belære, men undersøger, hvorfor der findes en problematik, hvori den består, samt, hvad der skal til for at opdatere nutidens sproglige vaner. Med den sproglige opdatering fra ”formand” til ”forperson”, opfordrer Thams til at blive sig selv bevidst ved at være opmærksom på de begrænsende kategoriseringer og strukturer, der eksisterer i det danske sprog og i samme ombæring spørge sig selv, hvordan vi sammen kan fremme udviklingen for at sikre inklusion. 

 

Performativ samtale d. 15. april i Kunsthal Nord

Den 15. april kl 14.00-16.00 afholdes en performativ samtale i Kunsthal Nord med Drude Dahlerup, Ida Marie Hede, Cecilie Nørgaard og Marie Thams, modereret af Rebekka Elisabeth Anker-Møller. Her vil disse toneangivende forfattere og kulturelle aktører holde hver sin tale med udgangspunkt i egne faglige og levede erfaringer, og inddrage os i forholdet mellem køn og magt i det danske sprog og samfund. Velkommen! 

 

person – i bevægelse 

Udstillingen sker som led i det rejsende projekt person – i bevægelse, som er initieret og udviklet af Marie Thams og Rebekka Elisabeth Anker-Møller. Projektet består af en serie af interventioner, en kunstfilm og en publikation, der tilsammen kalder på frisættelse af køn og magtfordeling i det danske sprog og samfund. Gennem projektet skabes en bevægelse på tværs af landet, hvor kunstinstitutioner og deres lokale publikum inviteres ind i en bearbejdelse af sprogets magt og dermed også kunstens rolle i udviklingen af vores fælles kultur og ståsted.

Gennem det rejsende projekt løber spørgsmålene – hvem udfylder og udvikler vores fælles samfundsbærende institutioner? Hvordan formes vi af sproget – og kan vi frisætte fordelingen af samfundsroller og magtstrukturer ved at udvide forestillingen om medborgerskab gennem sproget? Hvem dækker begrebet “vi” over? Gennem udstilling og flerstemmige samtaler er ønsket at bidrage til en øget nuancering af herskende strukturer og forestillinger om krop, ligeværd og medmenneske, og at mangfoldighed og inklusion sikres i alle forsamlinger. 

De medvirkende forfattere skaber et vigtigt tværsnit mellem det litterære og det kunstneriske samt den aktuelle forskning og erhvervslivet – og er alle inviteret til at skrive en tale om emnet ud fra egen faglige og levede erfaring:

Ingrid Baraka og Naima Yasin, der står bag podcasten A Seat At The Table – Drude Dahlerup, kvinde- og kønsforsker, forfatter og professor emerita – Caspar Eric, digter – Ida Marie Hede, forfatter – Shëkufe Tadayoni Heiberg, forfatter, litteraturformidler, forlægger og oversætter – Merete Pryds Helle, forfatter – Liv Helm, teaterinstruktør og  kunstnerisk leder v. Husets Teater – Nazila Kivi, kritiker, litteraturanmelder, ekstern lektor i kønsstudier og medstifter af magasinet Friktion – Moussa Mchangama, medstifter af rådgivning og forskningsplatformen In Futurum og tidligere forperson i Mino Danmark – Ehm Eg Miltersen, lingvist, forfatter og debattør – Cecilie Nørgaard, uddannelses- og kønssociolog og forfatter samt indehaver af Mangfold – Natalia Rogaczewska, direktør for Kvindeøkonomien og stifter og direktør for rådgivningsvirksomheden Værdbar – Elias Sadaq, forfatter og dramatiker – Marie Thams, billedkunstner. 

Interventionerne, der udfolder sig på Rønnebæksholm i Næstved, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord i Aalborg samt på Kunsthal Aarhus mellem oktober 2022 og juni 2023, tager form gennem filmværket person og performative samtaler med projektets medvirkende forfattere. Særligt i Kunsthal Nord vises filmværket som en soloudstilling med relaterede værker.

Sammen med Gads Forlag arbejdes der på at samle talerne i en antologi i forlængelse af projektet.

Det samlede projekt er støttet af Statens Kunstfond, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Copenhagen Contemporary og Næstved Kommune. Udstillingen er dertil støttet af Aalborg Kommunes Billedkunstpulje.

En særlig tak til Karen Elsebeth Jensen, udstillingsleder ved Vandrehallen Kunsthal, hvor værkerne var udstillet i 2022.

 

______________________________ 

 

Marie Thams er billedkunstner med uddannelse fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (2011) og Goldsmiths, London (2009). Thams’ arbejde reagerer på aktuelle politiske og kulturelle strukturer og værdier, og udfolder sig om lyd-, tekstil- og videoinstallationer, film, performance, skulptur og tekst. Hun har udstillet flere steder nationalt og internationalt, bl.a. på Kunsten Museum of Art Aalborg, Statens Museum for Kunst, Den Frie Udstillingsbygning, Vandrehallen Kunsthal, URBANEK (London), Milestone Institute (Budapest), ARKEN Museum for Moderne Kunst og Heartland Festival. I januar 2022 tiltrådte Thams dertil som forperson i Billedkunstnernes Forbund.

 

Rebekka Elisabeth Anker-Møller er freelance kurator med tilknytning hos SixtyEight Art Institute i København. Hun har en MA i Visuel Kultur fra Københavns Universitet (2013) samt i Kuratering fra Aarhus Universitet (2020). Anker-Møllers praksis fokuserer på nymaterialisme, sociale strukturer, køn og performativitet gennem udstillingsproduktion, filmdokumentation og research. Hun har flere års erfaring som kurator og har bl.a. co-drevet udstillingsstedet RØM samt kurateret og produceret udstillinger og events på Holstebro Kunstmuseum, Kunsthal Aarhus, Rønnebæksholm, Copenhagen Contemporary, VEGA og Thorvaldsens Museum. 

 

Drude Dahlerup er professor emerita ved Stockholms Universitet og Roskilde Universitet og har skrevet talrige bøger og artikler inden for emnet ‘Køn og Politik’. Dahlerup arbejder rundt omkring i verden for bl.a. FN og den Inter-Parlamentariske Union som international rådgiver i 'empowerment of women' i politikken, bl.a. ved hjælp af nye valgsystemer og kvoteringsregler. Hun var i 1970'erne med til at sætte gang i kvindeforskningen og senere kønsforskningen både i Danmark, Norden og internationalt. Dahlerup var aktiv i Rødstrømpebevægelsen i 1970'erne og i 1990'erne var hun medstifter af den EU-kritiske ‘JuniBevægelsen’. 

 

Ida Marie Hede er forfatter til syv bøger, en række dramatiske værker, og har samarbejdet med flere billedkunstnere og musikere. Hun er uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og Goldsmiths College og tog afgang fra Forfatterskolen i København i 2008. Hede har undervist i ‘skrivning og kunst’ på bl.a. Det Kongelige Danske Kunstakademi, Dramatikeruddannelsen og Arkitektskolen. Hun har modtaget Statens Kunstråds treårige arbejdslegat; hendes bøger er oversat til bl.a. tysk, engelsk og svensk, og hendes seneste roman ‘Suget’ blev i 2021 nomineret til Montanaprisen og Politikens Litteraturpris. 

 

Cecilie Nørgaard er uddannelses- og kønssociolog, forfatter og indehaver af firmaet Mangfold, som siden 2008 har arbejdet for at aktivere kønsforskning i praksis, særligt på uddannelsesområdet. Her har Nørgaard bl.a. udviklet efteruddannelsen om køn, diversitet og normkritisk praksis Prismecertifikatet. Nørgaard arbejder kreativt med formidling som både konsulent, foredragsholder og forfatter - senest med udgivelsen Han Hun hen – opdrag til ligestilling og mangfoldighed (Gyldendal, 2021) - samt gennem ord-app'en Ordet er dit, som på en let og sjov måde kan lære interesserede at bidrage til at skabe mindre diskrimination og mere ligestilling gennem sproget (App Store, 2022).

 

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Næstved Kommune og Copenhagen Contemporary. Udstillingen er støttet af Aalborg Kommunes Billedkunstpulje.

 

For mere information og aftale om interview: 
E:cathrine.gamst@aalborg.dk
T: 3199 4125

FERNISERING
FREDAG DEN 16. DECEMBER KL. 16:00
Åbningstale og præsentation af performerne ved kunstneren selv.

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.