Filosofisk Kunstsalon

Filosofiske kunstsaloner er for alle, der nysgerrigt og interesseret har lyst til at undersøge livets store, filosofiske spørgsmål. 

Formålet er at udforske og undersøge begreber, der knytter sig til kunsthallens aktuelle udstillinger og til kunsten og livet generelt. Vi vil sammen tale om temaer, som altid har berørt os mennesker, og som kunsten vedvarende søger at bringe i spil.

Du behøver bestemt ikke være tynget af kunsthistorisk eller filosofisk indsigt, men skal blot være interesseret i at sætte ord på livets store temaer og have lyst til at indgå i samtaler af filosofisk karakter. Målet er ikke at overbevise, analysere eller debattere, men gennem andres og egne refleksioner at opnå et nuanceret, fornyet og beriget perspektiv på et givent emne.

Samtalernes langsommelighed og stræben efter fordybelse og dvælen ved et givent emne hjælper os til at være nysgerrige-  og ansporer tænkning og undren, varme og opmuntrende refleksion.

Salonbestyrer er Teis Kronborg, der er tidligere erhvervschef, BA i Anvendt Filosofi og stud.cand.mag. i Æstetik og Kultur, AU. Han har stor erfaring med såvel professionelle som filosofiske samtaler. 

Arrangementerne er gratis og der er fri adgang til Kunsthal NORD.

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.