Skønnede Reserver

KUNSTHALLEN ER MIDLERTIDIGT LUKKET. PÅ GENSYN I 2021.

Billedhugger Anna Borgman vil med soloudstillingen Skønnede Reserver fremvise spekulative og stiliserede natur- og industrilandskaber til Kunsthal NORDs postindustrielle rum.

Titlen referer til et geologisk begreb og en konkret udvindingsindustri og betyder, at man formoder, at der et bestemt sted forekommer værdifulde råstoffer.
Udstillingen tager afsæt i denne tilstand og udfolder sig som en åben fortælling om udvinding af materielle samt immaterielle ressourcer. Her vil Borgman behandle geopolitiske og antropocæne spørgsmål og søge at afklæde dominerende kapitalistiske diskurser, ligesom udstillingen med titlen “Skønnede Reserver”, vil lege med erkendelsen af, at det er ukendt, hvor mange ressourcer der er tilbage at udvinde på jorden og præsentere rum for spekulative scenarier.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Beckett-Fonden og GeoCase - Ceocenter Danmark.


ÅBNINGSTIDER
Tirsdag-fredag kl. 11-17
Lørdag kl. 11-15

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.