Pressemeddelelse // Pressebilleder

The New Subject

29. SEPTEMBER - 25. NOVEMBER 2023

Gruppeudstilling med Anastasia Alekhina, Sarah Browne, Stephan Blumenschein, Ofri Cnaani, Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya), Saemundur Thor Helgason, Noah Holtegaard, Sara Khayat, Nina Støttrup Larsen, Adina Pintilie

Kurateret af TOK (Anna Bitkina & Maria Veits) og Cathrine Gamst (Kunsthal NORD)

Fernisering fredag d. 29. september kl. 16-18

 

Kunsthal NORD inviterer til fernisering på gruppeudstillingen The New Subject. Udstillingen kombinerer 10 danske og internationale kunstneres forskellige praksis indenfor video- og lydinstallation, VR og rumlige scenografier med mere traditionelle former som tegning, tekstilkunst, akvarel og fotografi under et samlet undersøgende spørgsmål; hvem har retten til at definere subjektet?
Udstillingen The New Subject - Mutating Rights and Conditions of Living Bodies på Kunsthal NORD er anden udgave i en række af fire indbyrdes forbundne udstillinger og ledsagende offentlige arrangementer om kroppens skiftende udfordringer i forbindelse med global biopolitik og teknologisk udvikling, med fokus på de juridiske, somatiske og kognitive dimensioner.


TOK Curators har initieret The New Subject som et to-årigt samarbejde mellem kuratorduoen og fire europæiske kunstinstitutioner: Konsthall C (Sverige), Kunsthal NORD (Danmark), Oksasenkatu 11 (Finland) og KINDL – Center for Contemporary Art ( Tyskland). Hvert deltagende udstillingssted byder på en udstilling, der er co-kurateret af TOK og den lokale kurator, og som adresserer globale kropsrelaterede problematik, mens de også anerkender de specifikke lokale kontekster og udfordringer.


The New Subject på Kunsthal NORD fokuserer på aspekter af folkesundhed og stigmatisering af mentale tilstande og kroppe, der anses for at være ukonventionelle. Udstillingen konfronterer strukturelle disinvesteringer i den offentlige sundhedspolitik, historien om tidligere medicinske eksperimenter og fremkomsten af nye sygdomme på grund af postkapitalistiske arbejds- og miljøforhold. Udstillingen berører herunder også tematisk voldens karakter, indvirkningen af teknologisk overvågning på personlig autonomi og kropslig integritet samt udnyttelse af sårbare kroppe af medicinalindustrien. Flere af de udstillede værker italesætter således kroppe og individer, der eksisterer i udkanten af samfundsmæssige og juridiske "normer" ved at overskride de konventionelle grænser for køn og menneskelig anatomi.


The New Subject er inspireret af ideerne fra Achille Mbembe, der hævder, at nutidens kontrolsamfund er afhængige af "fremstillingen af et nyt subjekt, der på én gang er en fysiologisk assemblage, en syntetisk og elektronisk assemblage og en neurobiologisk assemblage." projektet har til formål at afkode og afsløre de undertrykkende og manipulerende mekanismer, der er inkorporeret i den moderne stats forskellige bestanddele. Ved at undersøge kroppen som kampplads for ideologiske og politiske magtspil, sigter udstillingsserien også mod at udforske potentielle eksistensformer, derunddrager sig statsteknologiens kontrol.

 

Om TOK

TOK er et nomadisk og internationalt kuratorkollektiv grundlagt i 2010 af Anna Bitkina og Maria Veits. Deres praksis er forankret i historisk analyse og politisk fantasi, og genererer multidimensionelle projekter, der udforsker årsagerne til og konsekvenserne af muterende realiteter og undertrykkende politiske regimer. TOK, der ofte arbejder uden for sædvanlige kunstrum, infiltrerer sociale strukturer og bringer deres belastninger og korrupte funktioner ind i den offentlige diskurs for at gense sociale institutioners roller og beføjelser og omformulere deres potentielle fremtid. Deres undersøgelser omfatter lokal styring, offentlige rum, medier, uddannelses- og juridiske systemer, med en specifik vægt på udelukkede historier, fællesskaber og erfaringer, politik i byggede miljøer og de påtvungne hierarkier mellem forskellige samfund og geografier. TOKs aktiviteter involverer kurator af udstillinger, socialt orienterede offentlige kunstprojekter, uddannelsesarrangementer og publikationer.

 

 

Projektet er støttet af Nordisk Kulturfond, Aalborg Kommunes Billedkunstpuljer, Beckett-Fonden, Nordisk Råd og den østrigske ambassade i Danmark

 

For mere information og aftale om interview: 
E:cathrine.gamst@aalborg.dk
T: 3199 4125

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.